Kamerstuk 33752-100

Motie van het lid Merkies over een onderzoek naar de impact van de accijns- en btw-verhogingen op de werkgelegenheid in de grensstreek

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

Gepubliceerd: 26 juni 2014
Indiener(s): Arnold Merkies (SP)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-100.html
ID: 33752-100

44,7 %
55,3 %

PvdD

PvdA

GL

GrBvK

PvdA

CDA

50PLUS/Klein

Van Vliet

VVD

PVV

SP

CU

50PLUS/Baay-Timmerman

D66

SGP


Nr. 100 MOTIE VAN HET LID MERKIES

Voorgesteld 26 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de accijns- en btw-verhogingen directe gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in de grensstreek;

verzoekt de regering, te onderzoeken wat de impact van de accijns- en btw-verhogingen is op de werkgelegenheid bij tankstations in de grensstreek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies