Kamerstuk 33752-39

Amendement van het lid Omtzigt dat regelt dat de voorgenomen accijnsverhoging op diesel van 3 cent per liter, die in zou gaan per 1 januari 2014, wordt teruggedraaid

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

Gepubliceerd: 13 november 2013
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-39.html
ID: 33752-39

10,0 %
90,0 %

GL

CU

D66

SP

50PLUS

PvdA

PVV

BONTES

VVD

PvdD

CDA

SGP


Nr. 39 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT

Ontvangen 13 november 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel XX, onderdeel E, komt te luiden:

E

Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:

  • b. halfzware olie en gasolie, per 1000 L bij een temperatuur van 15°C € 447,76;.

2. Het derde lid vervalt.

Toelichting

Met dit amendement wordt de voorgenomen accijnsverhoging op diesel van 3 cent per liter die in zou gaan per 1 januari 2014 teruggedraaid.

De accijnsverhoging voor diesel levert nauwelijks tot geen budgettaire opbrengst vanwege de grenseffecten. Indien de accijnzen verhoogd worden tot een niveau boven het Duitse niveau, zal dat negatieve gevolgen hebben voor de grensregio: vrachtwagens zullen aan de andere kant van de grens tanken en het accijnstourisme zal toenemen. Om die effecten te voorkomen wordt de accijnsverhoging op diesel terug gedraaid.

Voor de dekking wordt verwezen naar de motie Van Hijum bij de Algemene Financiële Beschouwingen (33 750, nr. 29).

Echter omdat de accijnsopbrengsten in 2013 al € 800 tegenvielen ten opzichte van de begroting, juist door de accijnsverhogingen, gaat de indiener er vanuit dat er zich geen grote negatieve effecten op de opbrengsten van de staat zullen voordoen bij aanname van het amendement.

Omtzigt