Kamerstuk 33752-98

Motie van het lid Omtzigt over openbaar maken van de achterliggende stukken over het accijnsonderzoek

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

Gepubliceerd: 26 juni 2014
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-98.html
ID: 33752-98

30,7 %
69,3 %

GrBvK

PvdD

SGP

CDA

D66

CU

PVV

SP

Van Vliet

VVD

PvdA

GL

50PLUS/Klein

50PLUS/Baay-Timmerman


Nr. 98 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 26 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de cijfers (CBS, Voorjaarsnota, accijnsonderzoek) niet geheel met in elkaar in overeenstemming lijken te zijn;

verzoekt de regering, de achterliggende stukken over het accijnsonderzoek openbaar te maken;

verzoekt de regering tevens, voor Prinsjesdag een onderzoek te doen naar de gevolgen van de accijnsverhoging op diesel en lpg en daar onafhankelijke statistici bij te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt