Stemming

Motie van het lid Bashir over het permanent maken van de werkgeversheffing van 16%

12,7 %
87,3 %


PvdD

GL

PvdA

VVD

SGP

BONTES

D66

PVV

CU

SP

50PLUS

CDA


Nr. 50 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld 13 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de werkgeversheffing van 16% voor lonen hoger dan € 150.000 in 2013 en 2014 eenmalig wordt geheven;

van mening dat hogere inkomensgroepen permanent dienen bij te dragen aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën;

verzoekt de regering, de werkgeversheffing van 16% op lonen hoger dan € 150.000 permanent te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir


Motie van het lid Bashir over het permanent maken van de werkgeversheffing van 16%

2013-11-13
Dossier: 33752
Indiener(s): Farshad Bashir (SP)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-50.html