Kamerstuk 33752-77

BTW, Integratieheffing omroepen

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

Gepubliceerd: 20 december 2013
Indiener(s): Frans Weekers (staatssecretaris financiƫn) (VVD)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-77.html
ID: 33752-77

Nr. 77 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2013

In navolging op mijn brief van 19 november jl. (Kamerstuk 33 752, nr. 72) informeer ik u over mijn voorstel tot een overgangsregeling voor publieke omroepen om de extra kosten die de omroepen zouden maken door afschaffing van de integratielevering, tijdelijk op te vangen.

De Belastingdienst heeft vastgesteld dat door de afschaffing van de integratieheffing per 1 januari 2014, de omroepen extra kosten zouden maken. Publieke omroepen worden indirect door de afschaffing van de integratieheffing getroffen door samenloop met een andere bepaling. Dit doet zich voor in geval de integratielevering leidt tot een lage heffing in verhouding tot de daaraan gekoppelde aftrek van btw op de inkopen die worden aangewend voor de integratielevering. Deze ondernemers verkeren daardoor in een teruggaafpositie. Met de afschaffing van de integratieheffing vervalt ook de aftrek.

Conform mijn voornemen zie ik, mede gelet op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, voldoende reden om voor de publieke, regionale en lokale omroepen voor het jaar 2014 een overgangsregeling te treffen. Daarbij zullen de omroepen voor het jaar 2014 voor de btw materieel hetzelfde worden behandeld als in 2013. De omroepen zullen hierover bericht ontvangen van de voor hen bevoegde inspecteur van de Belastingdienst.

De Staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers