Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 7 juli 2016
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Wijzigingen voorgesteld door de regering
Stemmen - uitstellen
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Brief regering
Behandeling wordt voortgezet
Agenderen - plenair debat
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Behandelen [geen Parlisproces]
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)