Stemming

Motie van het lid Van Nispen c.s. over het verlengen van de afkoelperiode bij uitstel inwerkingtreding en/of marktopening

100,0 %
0,0 %


50PLUS

CDA

PvdA

GL

VVD

PVV

FvD

SGP

CU

D66

Van Haga

SP

PvdD

DENK

Groep Krol/vKA


Nr. 83 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S.

Voorgesteld 18 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de eerdere motie Van Nispen c.s (24 557, nr. 154) pleitte voor een afkoelperiode voor toetreders tot de onlinekansspelmarkt als zij eerder illegaal kansspelen in Nederland hadden aangeboden en dat voor een gelijk speelveld met andere partijen deze afkoelperiode rechtvaardig is;

tevens constaterende dat de voorbereiding voor inwerkingtreding van de onlinekansspelmarkt enige vertraging dreigt op te lopen, onder andere als gevolg van de COVID-19-maatregelen en dat voorkomen dient te worden dat het onbedoelde effect van de nu ontstane vertraging kan zijn dat straks wél alle partijen tegelijk de markt op zouden komen en daarmee de afkoelperiode teniet wordt gedaan;

verzoekt de regering, om bij uitstel van de inwerkingtreding en/of uitstel van de marktopening de afkoelperiode met een evenredige periode te verlengen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Van der Graaf

Van Toorenburg


Motie van het lid Van Nispen c.s. over het verlengen van de afkoelperiode bij uitstel inwerkingtreding en/of marktopening

2020-06-18
Dossier: 33996
Indiener(s): Stieneke van der Graaf (CU), Madeleine van Toorenburg (CDA), Michiel van Nispen (SP)
Onderwerpen: financieel toezicht financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-83.html