Kamerstuk 33996-68

Nader gewijzigd amendement van de leden Segers en Mei Li Vos ter vervanging van nr. 47 dat regelt dat het uitzenden van gokprogramma's op een open televisieprogrammakanaal niet is toegestaan

Dossier: Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Gepubliceerd: 4 juli 2016
Indiener(s): Mei Li Vos (PvdA), Gert-Jan Segers (CU)
Onderwerpen: financieel toezicht financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-68.html
ID: 33996-68
Origineel: 33996-47

49,3 %
48,0 %
Voor: onbekend kamerlid, onbekend kamerlid, Henk Leenders, Michiel van Nispen, Frank Wassenberg, Diederik Samsom, Sharon Gesthuizen, Martijn van Helvert, Eppo Bruins, Paul Ulenbelt, Astrid Oosenbrug, Gert-Jan Segers, Madeleine van Toorenburg, Lea Bouwmeester, Loes Ypma, Marith Volp, Ronald van Raak, Marianne Thieme, Eric Smaling, Mustafa Amhaouch, Sjoera Dikkers, Roelof Bisschop, Pieter Omtzigt, Agnes Wolbert, Hanke Bruins Slot, Marit Maij, Sybrand van Haersma Buma, Sadet Karabulut, Elbert Dijkgraaf, Renske Leijten, Manon Fokke, Emile Roemer, Michel Rog, Harry van Bommel, Agnes Mulder, Jeroen Recourt, Henk van Gerven, Nine Kooiman, Khadija Arib, Ahmed Marcouch, Mei Li Vos, Carola Schouten, Ed Groot, Jacques Monasch, Jaco Geurts, Grace Tanamal, Tjitske Siderius, Mohammed Mohandis, Erik Ronnes, Joël Voordewind, Henk Krol, Jasper van Dijk, Roos Vermeij, Raymond Knops, Carla Dik-Faber, Joyce Vermue, Otwin van Dijk, Albert de Vries, Tanja Jadnanansing, Kees van der Staaij, Roelof van Laar, Attje Kuiken, John Kerstens, Angelien Eijsink, Henk Nijboer, Lutz Jacobi, Michiel Servaes, Tjeerd van Dekken, Jan Vos, Mona Keijzer, Arnold Merkies, Farshad Bashir, Keklik Yücel, Duco Hoogland
Tegen: onbekend kamerlid, Martin Bosma, Remco Dijkstra, Helma Lodders, Roald van der Linde, Hayke Veldman, Foort van Oosten, Pieter Duisenberg, Linda Voortman, Anouchka van Miltenburg, Pia Dijkstra, Rik Grashoff, Han ten Broeke, Ronald Vuijk, Norbert Klein, Mark Harbers, Leendert de Lange, Sjoerd Potters, André Bosman, Wouter Koolmees, Lilian Helder, Anne-Wil Lucas-Smeerdijk, Harm Beertema, Reinette Klever, Barbara Visser, Karin Straus, Vera Bergkamp, Jesse Klaver, Sietse Fritsma, Liesbeth van Tongeren, Johan Houwers, Perjan Moors, Halbe Zijlstra, Anne Mulder, Bas van 't Wout, Ybeltje Berckmoes-Duindam, Fleur Agema, Barry Madlener, Steven van Weyenberg, Helma Neppérus, Ton Elias, Arno Rutte, Betty de Boer, Chantal Nijkerken-de Haan, Fatma Koşer Kaya, Joost Taverne, Louis Bontes, Erik Ziengs, Kees Verhoeven, Geert Wilders, Tamara van Ark, Malik Azmani, Salima Belhaj, Machiel de Graaf, Aukje de Vries, Ockje Tellegen, Remco Bosma, Jeroen van Wijngaarden, Dion Graus, Anoushka Schut-Welkzijn, Stientje van Veldhoven, Fred Teeven, Brigitte van der Burg, Raymond de Roon, Roland van Vliet, Judith Swinkels, Ingrid de Caluwé, Alexander Pechtold, Rudmer Heerema, Michiel van Veen, Paul van Meenen, Sjoerd Sjoerdsma
Niet gestemd: Tunahan Kuzu, Selçuk Öztürk, Sultan Günal-Gezer, Joram van Klaveren

Nr. 68 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SEGERS EN MEI LI VOS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 47

Ontvangen 4 juli 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

Na artikel 1a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1b

  • 1. Het is verboden om op een open televisieprogrammakanaal als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008, programma’s aan te laten bieden waarin gelegenheid wordt geboden om deel te nemen aan een kansspel als bedoeld in artikel 1, onder a, van deze wet.

  • 2. Het is een publieke media-instelling of een commerciële media-instelling als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008, verboden televisieprogramma’s uit te zenden waarin gelegenheid wordt geboden om deel te nemen aan een kansspel als bedoeld in artikel 1, onder a, van deze wet.

II

In artikel I, onderdeel EE, wordt in artikel 35a, eerste lid, na «de artikelen 1, eerste lid, onder a, b en d, tweede lid,» ingevoegd: 1b,.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het niet toegestaan is op een open tv-zender een gokprogramma uit te zenden. Dit verbod geldt niet alleen voor legale aanbieders en niet-legale aanbieders van kansspelen, maar tevens voor alle media-instellingen die onder de Mediawet 2008 vallen. Dat is in lijn met de wens die een Kamermeerderheid uitsprak in de motie Segers-Vos (Kamerstukken II, 33 750 VI, nr. 72.) Daarin werd de regering gevraagd in de Wet op de kansspelen te blijven voorkomen dat een open tv-zender gokprogramma’s kan uitzenden. Het aanbieden van gokspellen op een open tv-zender is niet behulpzaam bij het tegengaan van gokverslaving en draagt niet bij aan bescherming van de consument.

Handhaving van de bepalingen die hierboven zijn voorgesteld vindt plaats door de Kansspelautoriteit. Dat is een wijziging ten opzichte van het eerdere amendement onder nr. 17, waarin het Commissariaat van de Media als toezichthouder was aangewezen. De Kansspelautoriteit kan een publieke of commerciële omroep en een legale of niet-legale aanbieder van kansspelen een bestuurlijke boete opleggen of een last onder bestuursdwang.

Het amendement houdt een verbod in om op een open televisieprogrammakanaal programma’s uit te zenden en uit te laten zenden die de gelegenheid geven om deel te nemen aan een kansspel. Dat geldt voor zowel een online-kansspel als een ander kansspel. Trekkingen van een loterij vallen niet onder de reikwijdte van dit amendement, omdat de deelnemers voorafgaand aan de uitzending en via andere kanalen (de tabakswinkel) loten moeten kopen. Dit amendement ziet alleen op verslavingsgevoelige kansspelen en heeft geen betrekking op de reeds gangbare promotionele kansspelen, bijvoorbeeld een SMS-actie rondom een talentenjacht.

Segers Mei Li Vos