Kamerstuk 33996-47

Gewijzigd amendement van de leden Segers en Mei Li Vos ter vervanging van nr. 17 dat regelt dat het uitzenden van gokprogramma's op een open televisieprogrammakanaal niet is toegestaan

Dossier: Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Gepubliceerd: 30 juni 2016
Indiener(s): Gert-Jan Segers (CU), Mei Li Vos (PvdA)
Onderwerpen: financieel toezicht financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-47.html
ID: 33996-47
Origineel: 33996-17
Wijzigingen: 33996-68

Nr. 47 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LEDEN SEGERS EN MEI LI VOS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 17

Ontvangen 30 juni 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

Na artikel 1a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1b

  • 1. Het is verboden om op een open televisieprogrammakanaal als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008, programma’s aan te laten bieden waarin gelegenheid wordt geboden om deel te nemen aan een kansspel als bedoeld in artikel 1, onder a, van deze wet.

  • 2. Het is een publieke media-instelling of een commerciële media-instelling als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008, verboden televisieprogramma’s uit te zenden waarin gelegenheid wordt geboden om deel te nemen aan een kansspel als bedoeld in artikel 1, onder a, van deze wet.

II

In artikel I, onderdeel EE, wordt in artikel 35a, eerste lid, na «de artikelen 1, eerste lid, onder a, b en d, tweede lid,» ingevoegd: 1a,.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het niet toegestaan is op een open tv-zender een gokprogramma uit te zenden. Dit verbod geldt niet alleen voor legale aanbieders en niet-legale aanbieders van kansspelen, maar tevens voor alle media-instellingen die onder de Mediawet 2008 vallen. Dat is in lijn met de wens die een Kamermeerderheid uitsprak in de motie Segers-Vos (Kamerstukken II, 33 750 VI, nr. 72.) Daarin werd de regering gevraagd in de Wet op de kansspelen te blijven voorkomen dat een open tv-zender gokprogramma’s kan uitzenden. Het aanbieden van gokspellen op een open tv-zender is niet behulpzaam bij het tegengaan van gokverslaving en draagt niet bij aan bescherming van de consument.

Handhaving van de bepalingen die hierboven zijn voorgesteld vindt plaats door de Kansspelautoriteit. Dat is een wijziging ten opzichte van het eerdere amendement onder nr. 17, waarin het Commissariaat van de Media als toezichthouder was aangewezen. De Kansspelautoriteit kan een publieke of commerciële omroep en een legale of niet-legale aanbieder van kansspelen een bestuurlijke boete opleggen of een last onder bestuursdwang.

Het amendement houdt een verbod in om op een open televisieprogrammakanaal programma’s uit te zenden en uit te laten zenden die de gelegenheid geven om deel te nemen aan een kansspel. Dat geldt voor zowel een online-kansspel als een ander kansspel. Trekkingen van een loterij vallen niet onder de reikwijdte van dit amendement, omdat de deelnemers voorafgaand aan de uitzending en via andere kanalen (de tabakswinkel) loten moeten kopen.

Segers Mei Li Vos