Stemming

Motie van de leden Van Toorenburg en Van der Graaf over illegale kansspelen aanpakken in Europees verband

84,7 %
15,3 %


PvdA

Van Haga

GL

PVV

VVD

SP

50PLUS

PvdD

FVD

SGP

D66

DENK

CDA

CU


Nr. 80 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN VAN DER GRAAF

Voorgesteld 18 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat thans veel illegale aanbieders van kansspelen op afstand statutair gevestigd zijn op Malta en dat de Maltese regering deze aanbieders van illegale kansspelen geen strobreed in de weg legt;

overwegende dat de Nederlandse regering zich op het standpunt stelt geen verdere invulling te kunnen geven aan de rol van de vertegenwoordiger in het Besluit kansspelen op afstand vanwege een mogelijke discriminatoire beperking van het vrije dienstenverkeer binnen de EU;

overwegende dat het vrije dienstenverkeer binnen de EU een groot goed is, maar dat er wel sprake moet zijn van een equal level playing field;

verzoekt de regering, het in Europees verband aan te kaarten dat alle landen binnen de EU aanbieders van illegale kansspelen moeten aanpakken, het belang van verslavingspreventie binnen de EU te verspreiden, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Van der Graaf


Motie van de leden Van Toorenburg en Van der Graaf over illegale kansspelen aanpakken in Europees verband

2020-06-18
Dossier: 33996
Indiener(s): Stieneke van der Graaf (CU), Madeleine van Toorenburg (CDA)
Onderwerpen: financieel toezicht financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-80.html