Stemming

Motie van de leden Verhoeven en Van Haga over heroverwegen van de registratieverplichtingen

55,3 %
44,7 %


FVD

PvdA

D66

SP

PVV

GL

CDA

PvdD

CU

50PLUS

DENK

SGP

Van Haga

VVD


Nr. 86 MOTIE VAN DE LEDEN VERHOEVEN EN VAN HAGA

Voorgesteld 18 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is om nieuwe registratieverplichtingen te introduceren bij zogenaamde «land-based games», zoals casino's en speelautomatenhallen;

overwegende dat dergelijke registratieverplichtingen niet doelgericht en proportioneel zijn en dat er grote bezwaren op het gebied van dataveiligheid en privacy mee gepaard gaan;

verzoekt de regering, nader onderzoek te doen naar nut en noodzaak, proportionaliteit en risico's op het gebied van dataveiligheid en het invoeren van deze registratieverplichtingen te heroverwegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Van Haga


Motie van de leden Verhoeven en Van Haga over heroverwegen van de registratieverplichtingen

2020-06-18
Dossier: 33996
Indiener(s): Kees Verhoeven (D66), Wybren van Haga (Lid-Haga)
Onderwerpen: financieel toezicht financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-86.html