Stemming

Amendement van het lid Segers c.s. over het verduidelijken dat het bestrijden van niet toegestaan kansspelaanbod een taak is van de kansspelautoriteit

88,0 %
10,7 %


Houwers

GrBvK

PVV

SP

CDA

50PLUS

D66

SGP

Van Vliet

Klein

PvdA

VVD

GL

GrKÖ

PvdD

CU


Nr. 35 AMENDEMENT VAN HET LID SEGERS C.S.

Ontvangen 23 juni 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel I, onderdeel Q, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • 4. Na «informatie,» wordt ingevoegd: het bestrijden van niet toegestaan kansspelaanbod,.

Toelichting

Dit amendement verduidelijkt dat de Kansspelautoriteit tot taak heeft niet toegestaan kansspelaanbod te bestrijden. Indieners achten het van belang dat deze taak ook nadrukkelijk in de wet genoemd wordt, gezien het belang van bestrijding van illegaal aanbod.

Segers Kooiman Van Toorenburg


Amendement van het lid Segers c.s. over het verduidelijken dat het bestrijden van niet toegestaan kansspelaanbod een taak is van de kansspelautoriteit

2016-06-23
Dossier: 33996
Indiener(s): Madeleine van Toorenburg (CDA), Nine Kooiman (SP), Gert-Jan Segers (CU)
Onderwerpen: financieel toezicht financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-35.html