Kamerstuk 33996-22

Amendement van het lid Van Toorenburg dat de kansspelautoriteit de bevoegdheid geeft om te verbieden dat programmatuur in het verkeer wordt gebracht die is bedoeld om deel te nemen aan een online kansspel zonder vergunning

Dossier: Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Gepubliceerd: 21 juni 2016
Indiener(s): Madeleine van Toorenburg (CDA)
Onderwerpen: financieel toezicht financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-22.html
ID: 33996-22

48,7 %
50,0 %

PvdA

PvdD

Klein

50PLUS

Houwers

PVV

SGP

SP

GrKÖ

Van Vliet

D66

VVD

CDA

GrBvK

GL

CU


Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TOORENBURG

Ontvangen 21 juni 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel CC, wordt in artikel 34n, na het vijfde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 5a. De aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, kan er daarnaast toe strekken dat een aanbieder die programmatuur in het verkeer brengt wordt verplicht alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd om het programma dat wordt gebruikt voor het organiseren van kansspelen zonder vergunning op grond van deze wet of voor het deelnemen aan dergelijke kansspelen, uit het verkeer te nemen, voor zover dit noodzakelijk is voor het beëindigen van een overtreding van artikel 1, eerste lid, onder a, b of c, of het voorkomen van nieuwe overtredingen.

Toelichting

In amendement 33 996 nr. 17 wordt voorgesteld dat het uitzenden van gokprogramma's op een open televisieprogrammakanaal niet is toegestaan. Indiener steunt dit van harte, maar voorziet echter dat men in de toekomst onder andere middels Smart-TV’s en gokapps om dit programmaverbod heen zal werken. Onderhavig amendement geeft de Kansspelautoriteit dan ook de bevoegdheid om te verbieden dat programmatuur die is bedoeld om deel te nemen aan een online kansspel zonder vergunning, van een website, een Appstore of een ander middel in het verkeer wordt gebracht.

Heden ten dage worden steeds meer diensten van de informatiesamenleving gerealiseerd met het in het (maatschappelijk) verkeer brengen van kleine programma’s – Apps, extensies of plug-ins in de volksmond – die door burgers kunnen worden gedownload en geïnstalleerd op bijv. smartphone, tablets, spelcomputers, televisietoestellen en moderne internetnavigatieprogramma’s (browsers).

Leveranciers van deze moderne communicatiemiddelen baten veelal zelf een Appstore uit, een elektronische winkel, waar programmatuur van henzelf en van derden in de handel wordt gebracht (zowel tegen betaling als gratis ter beschikking gesteld). Zij lokaliseren veelal het aanbod per land.

Soms wordt de programmatuur echter niet alleen via de Appstore van een apparaat geleverd, maar ook op een eigen website ter download neergezet (bijvoorbeeld bij het communicatieprogramma Whatsapp) of verspreid via daartoe gespecialiseerde software download sites (zoals http://download.cnet.com/). Het kenmerk van veel van deze Apps is dat ze praktisch onzichtbaar gebruik maken van systemen op het Internet en hun verkeer daardoor amper is te blokkeren. Zelfs met «deep packet inspection» is detectie lastig. Het is effectiever om dit bij de bron aan te pakken: het in het verkeer brengen.

Dit amendement is dusdanig vormgegeven dat ook de verspreiding van gokprogrammatuur via meer klassieke kanalen, zoals winkels, marktkramen en beurzen kan worden tegengegaan. Hiermee kan zowel een producent of importeur van apparatuur worden aangepakt die de programmatuur voor een illegaal online kansspel standaard (vooraf geïnstalleerd) meelevert, of de handelaar die de programmatuur levert, opgeslagen op bijv. USB-sticks, SD-kaartjes of andere geheugendragers.

Wetstechnisch is dit amendement vormgegeven door invoeging van een nieuw lid in artikel 34n.

Van Toorenburg