Kamerstuk 33996-19

Amendement van het lid Van Wijngaarden dat de onvrijwillige uitsluiting van kansspelen beperkt tot speelcasino's

Dossier: Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Gepubliceerd: 29 april 2016
Indiener(s): Jeroen van Wijngaarden (VVD)
Onderwerpen: financieel toezicht financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-19.html
ID: 33996-19
Wijzigingen: 33996-27

Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID VAN WIJNGAARDEN

Ontvangen 29 april 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel O, wordt artikel 30v als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid vervalt.

2. In het vijfde lid vervalt onderdeel d, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel c door een punt.

II

In artikel I, onderdeel P, wordt artikel 31m als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid vervalt.

2. In het zesde lid vervalt onderdeel d, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel c door een punt.

III

In artikel I, onderdeel R, vervalt in artikel 33da, eerste lid: , in inrichtingen als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onder b, en op afstand als bedoeld in artikel 31.

IV

In artikel I, onderdeel V, komt artikel 33h, tweede lid, onderdeel b, te luiden:

  • b. die tijdelijk zijn uitgesloten van deelname aan kansspelen in een speelcasino als bedoeld in artikel 27g, tweede lid.

Toelichting

Dit amendement handhaaft de vrijwillige uitsluiting voor alle delen van de kansspelsector, maar beperkt de verregaande «onvrijwillige uitsluiting» tot speelcasino’s. De reden hiervoor is drieledig. De eerste reden ziet op de proportionaliteit, mensen kunnen in speelcasino’s wel onbeperkte bedragen vergokken en in andere delen van de kansspelsector niet. De tweede reden ziet op de effectiviteit, er bestaat op internet en voor de zogenaamde speelhallen een grotere kans dat mensen die wel willen gokken maar niet mogen gokken hun toevlucht zoeken tot de illegaliteit, omdat er helaas een ruimer illegaal aanbod voor handen is. Ten derde is ongewilde opname in een register een beperking van de handelingsbevoegdheid en privacy van mensen die noopt tot terughoudend van de zijde van de wetgever. Dit staat nog los van het feit dat de Raad van State en de Kansspelautoriteit hebben aangegeven dat de Kansspelautoriteit niet is toegerust om de psycho-medische oordelen te vellen die samenhangen met de onvrijwillige uitsluiting.

Van belang is voorts dat dit middel bij speelcasino’s terughoudend en met beleid wordt toegepast als ultimum remedium voor bescherming van slechts een zeer kleine groep mensen. Voor de echte casino’s bestaan, voor zover bekend, ook nauwelijks illegale alternatieven terwijl die er voor de rest van de kansspelsector (zeker het online deel) in grote mate zijn.

Wetstechnisch is dit amendement vormgegeven door het laten vervallen van de mogelijkheid tot onvrijwillige uitsluiting in artikel 30v (speelautomaten) en artikel 31m in de Wet op de kansspelen. De artikelen 31da en 33h zijn aan deze wijzigingen aangepast.

Van Wijngaarden