Kamerstuk 33996-48

Motie van de leden Van Toorenburg en Mei Li Vos over het onder de aandacht brengen van een omzeilingstruc bij de Kansspelautoriteit

Dossier: Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Gepubliceerd: 30 juni 2016
Indiener(s): Mei Li Vos (PvdA), Madeleine van Toorenburg (CDA)
Onderwerpen: financieel toezicht financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-48.html
ID: 33996-48

70,0 %
28,7 %

SGP

CDA

CU

Klein

50PLUS

SP

PvdD

D66

Houwers

Van Vliet

PVV

PvdA

VVD

GrBvK

GrKÖ

GL


Nr. 48 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN MEI LI VOS

Voorgesteld 30 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het de afgelopen jaren wettelijk niet toegestaan was kansspelen op afstand aan te bieden in Nederland;

overwegende dat diverse aanbieders dit omzeild hebben en nog steeds omzeilen door bijvoorbeeld bezoekers op hun website, welke eindigt op een zogeheten (punt).nl-extensie, direct door te linken naar hun website die eindigt op (punt).eu;

overwegende dat de regering heeft aangegeven dat het aan de Kansspelautoriteit is om te beoordelen of een aanbieder illegaal kansspelen op afstand heeft aangeboden en een vergunning moet worden geweigerd;

verzoekt de regering, bovengenoemde omzeilingstruc van aanbieders onder de aandacht te brengen van de Kansspelautoriteit teneinde aanbieders die persisteren in het illegale aanbod van kansspelen, een vergunning te weigeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Mei Li Vos