Kamerstuk 33996-82

Motie van het lid Van Nispen over een bezinningsmoment voor opening van de onlinekansspelmarkt

Dossier: Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Gepubliceerd: 18 juni 2020
Indiener(s): Michiel van Nispen (SP)
Onderwerpen: financieel toezicht financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-82.html
ID: 33996-82

64,0 %
36,0 %

PvdD

PvdA

DENK

Van Haga

D66

SGP

50PLUS

SP

GL

VVD

PVV

CDA

FVD

CU


Nr. 82 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN

Voorgesteld 18 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de voorbereiding voor inwerkingtreding van de onlinekansspelmarkt enige vertraging heeft opgelopen, onder andere als gevolg van de COVID-19-maatregelen;

overwegende dat de Nederlandse aanbieders van kansspelen hard worden geraakt door de coronacrisis;

van mening dat het goed zou zijn de onlinemarktopening uit te stellen, zodat de marktpartijen de tijd krijgen om de schok van de COVID-19-crisis enigszins te boven te komen, de Kansspelautoriteit er klaar voor is, de hulp- en zorgstructuur op orde is en het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen ingevoerd kan worden;

verzoekt de regering, voorafgaand aan de geplande opening van de onlinemarkt een bezinningsmoment voor marktopening in te bouwen, zodat in overleg met onder andere de Kansspelautoriteit, de verslavingszorg en de landgebonden sector bekeken kan worden of enig uitstel van de marktopening nodig is, en de Kamer hierover uiterlijk drie maanden voor de beoogde datum van de marktopening te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen