Kamerstuk 33996-50

Motie van de leden Van Toorenburg en Kooiman over amendementen ter advisering voorleggen aan de Raad van State

Dossier: Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Gepubliceerd: 30 juni 2016
Indiener(s): Madeleine van Toorenburg (CDA), Nine Kooiman (SP)
Onderwerpen: financieel toezicht financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-50.html
ID: 33996-50

28,7 %
70,0 %

GrBvK

PvdD

CU

GL

VVD

GrKÖ

Van Vliet

CDA

50PLUS

SP

Houwers

D66

PVV

PvdA

SGP

Klein


Nr. 50 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN KOOIMAN

Voorgesteld 30 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er diverse amendementen zijn ingediend die het wetsvoorstel ingrijpend van aard kunnen veranderen;

overwegende dat het wenselijk is dat de Raad van State deze amendementen toetst op beleidsanalytische, juridische en wetstechnische deugdelijkheid, alvorens hierover gestemd wordt;

verzoekt de regering, de Raad van State de ingediende amendementen ter advisering voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Kooiman