Stemming

Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over vergunningen voor kansspelen op afstand afgeven voor maximaal drie jaar

40,7 %
59,3 %


DENK

PvdD

CDA

50PLUS

PVV

SP

FvD

SGP

GL

Groep Krol/vKA

Van Haga

PvdA

CU

VVD

D66


Nr. 78 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S.

Voorgesteld 18 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering besloten heeft een vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand voor maximaal vijf jaar te verlenen;

constaterende dat de Wet kansspelen op afstand en de onderliggende regelgeving binnen drie jaar na inwerkingtreding zullen worden geëvalueerd en dat eventuele nieuwe inzichten of gewenste aanpassingen uit die evaluatie niet betrokken kunnen worden bij afgegeven vergunningen, omdat die een looptijd hebben van maximaal vijf jaar;

overwegende dat het belangrijk is nieuwe inzichten en aanpassingen naar aanleiding van de evaluatie te kunnen verwerken in vergunningen voor het organiseren van kansspelen op afstand;

verzoekt de regering, het Besluit kansspelen op afstand zodanig aan te passen dat vergunningen tot het organiseren van kansspelen op afstand voor maximaal drie jaar worden afgegeven voordat het besluit in werking treedt, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Van der Graaf

Van Nispen


Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over vergunningen voor kansspelen op afstand afgeven voor maximaal drie jaar

2020-06-18
Dossier: 33996
Indiener(s): Michiel van Nispen (SP), Stieneke van der Graaf (CU), Madeleine van Toorenburg (CDA)
Onderwerpen: financieel toezicht financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-78.html