Gepubliceerd: 11 september 2018
Indiener(s): Sander Dekker (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen: financieel toezicht financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-74.html
ID: 33996-74

Nr. 74 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 september 2018

Bij de behandeling van het wetsvoorstel kansspelen op afstand (Kamerstuk 33 996) is toegezegd de lagere regelgeving op grond van dat wetsvoorstel ter informatie aan Uw Kamer te zenden. Bijgaand treft u aan het ontwerpbesluit kansspelen op afstand, zoals dat in openbare internetconsultatie is gegeven1. Het ontwerpbesluit zal na verwerking van de consultatiereacties worden voorgehangen door toezending aan de Eerste en Tweede Kamer. De ontwerpregeling kansspelen op afstand zal ter informatie aan Uw Kamer worden gezonden zodra die gereed is voor internetconsultatie.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker