Kamerstuk 33996-84

Motie van het lid Van den Berge over een gelijk speelveld voor kansspelaanbieders

Dossier: Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Gepubliceerd: 18 juni 2020
Indiener(s): Niels van den Berge (GL)
Onderwerpen: financieel toezicht financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-84.html
ID: 33996-84

74,7 %
25,3 %

DENK

GL

PVV

SGP

PvdD

PvdA

CU

D66

FVD

Van Haga

VVD

50PLUS

SP

CDA


Nr. 84 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERGE

Voorgesteld 18 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor de Staatsloterij afwijkende regels gelden voor de afdracht en de prijzennorm ten opzichte van andere kansspelaanbieders;

overwegende dat het nog onduidelijk is hoe onlinekansspelaanbieders aan de geldende afdrachten prijzennormen te houden zijn en hoe de Nederlandse normen zich verhouden tot andere Europese landen;

spreekt de wens uit dat er een gelijk speelveld is voor alle kansspelaanbieders;

verzoekt de regering, bij het vormgeven van het kansspelbeleid, met inachtneming van de doelstellingen van het kansspelbeleid, te streven naar een gelijk speelveld voor kansspelaanbieders,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berge