Kamerstuk 33996-86

Motie van de leden Verhoeven en Van Haga over heroverwegen van de registratieverplichtingen

Dossier: Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Gepubliceerd: 18 juni 2020
Indiener(s): Wybren van Haga (FvD), Kees Verhoeven (D66)
Onderwerpen: financieel toezicht financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-86.html
ID: 33996-86

55,3 %
44,7 %

VVD

FvD

PvdA

Van Haga

DENK

GL

PvdD

Groep Krol/vKA

CU

SP

D66

CDA

50PLUS

SGP

PVV


Nr. 86 MOTIE VAN DE LEDEN VERHOEVEN EN VAN HAGA

Voorgesteld 18 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is om nieuwe registratieverplichtingen te introduceren bij zogenaamde «land-based games», zoals casino's en speelautomatenhallen;

overwegende dat dergelijke registratieverplichtingen niet doelgericht en proportioneel zijn en dat er grote bezwaren op het gebied van dataveiligheid en privacy mee gepaard gaan;

verzoekt de regering, nader onderzoek te doen naar nut en noodzaak, proportionaliteit en risico's op het gebied van dataveiligheid en het invoeren van deze registratieverplichtingen te heroverwegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Van Haga