Kamerstuk 33996-54

Motie van de leden Kooiman en Mei Li Vos over gelijke afdracht aan het verslavingsfonds voor alle aanbieders van kansspelen

Dossier: Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Gepubliceerd: 30 juni 2016
Indiener(s): Nine Kooiman (SP), Mei Li Vos (PvdA)
Onderwerpen: financieel toezicht financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-54.html
ID: 33996-54

Nr. 54 MOTIE VAN DE LEDEN KOOIMAN EN MEI LI VOS

Voorgesteld 30 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het verslavingsfonds het aangewezen instrument is om gokpreventie en behandeling uit te betalen;

constaterende dat heden alleen nog de vergunninghouders van kansspelen op afstand verplicht afdragen aan het verslavingsfonds terwijl ook andere kansspelen verslavend zijn en gebruikers van die kansspelen straks mogelijk ook een beroep zullen doen op het verslavingsfonds;

constaterende dat er op aanbieders van kansspelen op afstand nu een financiële verplichting wordt gelegd die niet op aanbieders van andere kansspelen rust, waardoor een ongelijk speelveld wordt gecreëerd;

van mening dat het wenselijk is dat alle aanbieders van kansspelen afdragen aan het verslavingsfonds zodat zij allemaal hun verantwoordelijkheid voor gokpreventie en behandeling nemen en er een meer gelijk speelveld wordt gecreëerd;

verzoekt de regering, per wet alle aanbieders van kansspelen eenzelfde percentage te laten afdragen aan het verslavingsfonds,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman

Mei Li Vos