Stemming

Amendement van het lid Mei Li Vos dat de financiering van een landelijk loket kansspelen vanuit het verslavingsfonds regelt

76,7 %
22,0 %


GrBvK

PvdA

Klein

Van Vliet

50PLUS

CU

CDA

PVV

VVD

D66

GrKÖ

Houwers

GL

SGP

PvdD

SP


Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID MEI LI VOS

Ontvangen 21 juni 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel S, wordt in artikel 33e, eerste lid, onder b, na «anonieme behandeling van kansspelverslaving» ingevoegd:, van het bevorderen van het voorkomen en het beperken van kansspelverslaving, van het geven van voorlichting en informatie omtrent kansspelverslaving.

Toelichting

Indiener is van mening dat er een landelijk loket kansspelen opgericht moet worden. Dat loket moet worden gefinancierd vanuit het verslavingsfonds ter voorkoming van kansspelverslaving door middel van voorlichting en preventie. Dit amendement regelt de financiering vanuit het verslavingsfonds.

Het doel van landelijk loket kansspelen is dat spelers zoveel mogelijk informatie en advies op maat krijgen en niet onnodig worden geconfronteerd met preventieboodschappen die niet op hen van toepassing zijn. Daarnaast kunnen spelers die in problemen raken in verband met kansspelverslaving snel worden doorgeleid en de juiste, passende, hulp krijgen aangeboden, waar mogelijk binnen de eigen regio en op de juiste plek in de keten. Daarmee biedt het landelijk loket kansspelen grote voordelen op het gebied van preventie, (vroeg)signalering en behandeling.

Mei Li Vos


Amendement van het lid Mei Li Vos dat de financiering van een landelijk loket kansspelen vanuit het verslavingsfonds regelt

2016-06-21
Dossier: 33996
Indiener(s): Mei Li Vos (PvdA)
Onderwerpen: financieel toezicht financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-20.html