Kamerstuk 33996-16

Gewijzigd amendement van de leden Van Wijngaarden en Mei Li Vos ter vervanging van nr. 15 dat aan de evaluatiebepaling toevoegt dat de meeropbrengst van de kansspelbelasting gebruikt wordt voor verlaging van het tarief van die belasting

Dossier: Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Gepubliceerd: 5 januari 2016
Indiener(s): Mei Li Vos (PvdA), Jeroen van Wijngaarden (VVD)
Onderwerpen: financieel toezicht financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-16.html
ID: 33996-16
Origineel: 33996-15
Wijzigingen: 33996-26

Nr. 16 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN WIJNGAARDEN EN MEI LI VOS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15

Ontvangen 5 januari 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel VIII wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. In het verslag, bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval de opbrengst van de kansspelbelasting van de landgebonden kansspelen en die van de kansspelen op afstand inzichtelijk gemaakt. Indien hieruit blijkt dat de totale opbrengst van de kansspelbelasting tot dan toe hoger is dan de geraamde opbrengst van de kansspelbelasting, zoals opgenomen in de laatste Miljoenennota voor inwerkingtreding van deze wet, met inbegrip van de geraamde opbrengst van deze wet, doet Onze Minister van Financiën in dat verslag een voorstel tot een verlaging van het tarief, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de kansspelbelasting, met ten hoogste 4%-punt, gefinancierd uit de bedoelde meeropbrengst.

Toelichting

Indieners achten het gewenst dat het tarief van de kansspelbelasting van 29% met 4%-punten binnen of uiterlijk na drie jaar daalt naar 25%, mits de totale meeropbrengsten van de kansspelbelasting uit landgebonden kansspelen en kansspelen op afstand afdoende zijn om een tariefdaling te dekken. Daarom is aan artikel VIII een lid toegevoegd dat in het evaluatieverslag, dat drie jaar na invoering van deze wet verschijnt, moet worden ingegaan op de meeropbrengst van de kansspelbelasting afkomstig van de landgebonden kansspelen en die van de kansspelen op afstand. Daarbij wordt de meeropbrengst van de kansspelbelasting bepaald door de opbrengst van de kansspelbelasting na invoering van deze wet te vergelijken met de geraamde opbrengsten in de laatste Miljoenennota voor inwerkingtreding van deze wet. Indien er sprake is van een meeropbrengst kansspelbelasting, doet de Minister van Financiën in dat verslag een voorstel tot een verlaging van het tarief van de kansspelbelasting, met ten hoogste 4%-punt, te financieren uit de bedoelde meeropbrengst. Hiermee komt het tarief voor de kansspelbelasting meer in lijn te liggen met hetgeen in Europa praktijk is. Een verlaging van het tarief kan een nieuwe impuls geven aan de kanalisatie van illegaal naar legaal gokken, voor zover er een verband is tussen het belastingtarief en de kanalisatie. Met lagere kansspelbelasting kunnen de netto-prijzen van o.a. goede-doelen-loterijen omhoog waardoor het meespelen met die loterijen aantrekkelijker kan worden en die loterijen mogelijkerwijs meer geld kunnen genereren voor goede doelen in onder andere de sport, natuur of cultuursector.

Van Wijngaarden Mei Li Vos