Stemming

Amendement van het lid Mei Li Vos dat regelt dat bij elke reclame voor kansspelen een duidelijk zichtbare waarschuwing wordt getoond waarin wordt gewezen op de risico's van onrechtmatige deelname aan kansspelen

88,0 %
10,7 %


Houwers

Klein

GrKÖ

PvdD

GL

CU

GrBvK

50PLUS

CDA

VVD

SGP

Van Vliet

D66

PVV

SP

PvdA


Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID MEI LI VOS

Ontvangen 21 juni 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel I, onderdeel B, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

Artikel 4a, derde lid, onder a, komt te luiden:

  • a. bij iedere activiteit afzonderlijk wordt gewezen op de risico’s van onmatige deelneming aan kansspelen door middel van het tonen van een tekst met een dergelijke strekking, opgesteld in samenspraak met representatieve en onafhankelijke organisaties die tot doel hebben verslaving aan kansspelen te beperken en te voorkomen.

Toelichting

Dit amendement verplicht aanbieders van kansspelen om in elke reclame voor kansspelen duidelijk zichtbaar een waarschuwing te tonen waarin wordt gewezen op de risico’s van onmatige deelname aan kansspelen. Een dergelijke waarschuwing voor de risico’s is ook verplicht gesteld bij reclame voor financiële producten, alcohol en tabak. De tekst van de waarschuwing wordt op basis van wetenschappelijke inzichten opgesteld door onafhankelijke instellingen voor verslavingszorg die geen directe financiering ontvangen van aanbieders van kansspelen.

Mei Li Vos


Amendement van het lid Mei Li Vos dat regelt dat bij elke reclame voor kansspelen een duidelijk zichtbare waarschuwing wordt getoond waarin wordt gewezen op de risico's van onrechtmatige deelname aan kansspelen

2016-06-21
Dossier: 33996
Indiener(s): Mei Li Vos (PvdA)
Onderwerpen: financieel toezicht financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-23.html