Kamerstuk 33996-33

Amendement van het lid Kooiman over de verhoging van de bijdrage door houders van vergunningen van kansspelen op afstand aan het verslavingsfonds naar 1%

Dossier: Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Gepubliceerd: 23 juni 2016
Indiener(s): Nine Kooiman (SP)
Onderwerpen: financieel toezicht financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-33.html
ID: 33996-33

Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID KOOIMAN

Ontvangen 21 juni 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel T, derde onderdeel, wordt «2%» telkens vervangen door: 2,5%.

Toelichting

Indiener is van mening dat het voorkomen en behandelen van gokverslaving de topprioriteit moet zijn van het overheidsbeleid op het gebied van kansspelen en is daarom verheugd met de oprichting van het verslavingsfonds. Dit fonds moet zich richten op effectieve preventie, onderzoek, toeleiding naar zorg en anonieme behandeling.

Indiener deelt de zorgen van de GGZ als het gaat om de toename van het aantal verslaafden met de legalisering van kansspelen op afstand en vreest dat het huidige afdrachtspercentage niet genoeg zal zijn om het verslavingsfonds effectief haar werk te laten doen. Daarom regelt dit amendement dat de verplichte afdracht verdubbeld van 0,5 naar 1%. Dat is nog steeds een laag percentage maar voor het verslavingsfonds wel dubbel zoveel geld om het werk waar zij voor opgericht zijn goed te kunnen doen. En aanbieders kunnen hierin ook meer hun eigen verantwoordelijkheid nemen en pakken als het gaat om effectieve preventie en zorg.

Kooiman