Stemming

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over het ministerie van VWS in staat stellen om preventiebeleid voor kansspelen te ontwikkelen

52,0 %
48,0 %


50PLUS

PVV

FVD

DENK

D66

Van Haga

PvdD

GL

SGP

SP

CU

CDA

PvdA

VVD


Nr. 87 MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S.

Voorgesteld 18 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de invoering van de Wet kansspelen op afstand gepaard gaat met verschillende vraagstukken op het gebied van vormgeving en uitvoering van kansspelpreventiebeleid;

overwegende dat de verantwoordelijkheid voor verslavingspreventie bij kansspelen is belegd bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, maar dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoordelijk is voor verslavingszorg en tevens op het gebied van bijvoorbeeld alcohol, drugs en gameverslaving verantwoordelijk is voor preventiebeleid en hier ook expertise op heeft opgebouwd;

spreekt uit dat het wenselijk is dat het Ministerie van VWS in een nieuwe kabinetsperiode in staat wordt gesteld om preventiebeleid te ontwikkelen voor kansspelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Graaf

Kuik

Kuiken

Van den Berge

Van der Staaij


Motie van het lid Van der Graaf c.s. over het ministerie van VWS in staat stellen om preventiebeleid voor kansspelen te ontwikkelen

2020-06-18
Dossier: 33996
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP), Attje Kuiken (PvdA), Anne Kuik (CDA), Stieneke van der Graaf (CU), Niels van den Berge (GL)
Onderwerpen: financieel toezicht financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-87.html