Stemming

Motie van de leden Segers en Mei Li Vos over het aanstellen van een Nationaal Rapporteur Verslaving

43,3 %
55,3 %


Houwers

GrBvK

Klein

SGP

PVV

Van Vliet

VVD

CDA

SP

CU

GL

PvdD

GrKÖ

PvdA

50PLUS

D66


Nr. 45 MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN MEI LI VOS

Voorgesteld 30 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat gokverslaving zo veel mogelijk bestreden dient te worden en dat daarvoor onafhankelijke en degelijke informatie over de aard, omvang en ontwikkeling van gokverslavingen van groot belang is;

constaterende dat ook andere vormen van verslaving, zoals alcoholverslaving en drugsverslaving, vragen om onafhankelijke rapportages;

spreekt uit dat het wenselijk is om een rapporteur aan te stellen, naar het model van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, die bevoegd is eigenstandig analyses over de aard, omvang en problematiek van gokverslaving en andere vormen van verslaving te maken en daaromtrent aanbevelingen te doen;

verzoekt de regering, de mogelijkheden voor het aanstellen van een Nationaal Rapporteur Verslaving te onderzoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Mei Li Vos


Motie van de leden Segers en Mei Li Vos over het aanstellen van een Nationaal Rapporteur Verslaving

2016-06-30
Dossier: 33996
Indiener(s): Gert-Jan Segers (CU), Mei Li Vos (PvdA)
Onderwerpen: financieel toezicht financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-45.html