Stemming

Amendement van het lid Kooiman c.s. dat regelt dat aanbieders van kansspelen op afstand en landgebonden kansspelen hetzelfde percentage afdragen aan het verslavingsfonds

85,3 %
13,3 %


SP

PvdD

SGP

PvdA

Van Vliet

GrKÖ

PVV

GrBvK

D66

Houwers

Klein

VVD

CDA

CU

50PLUS

GL


Nr. 67 AMENDEMENT VAN HET LID KOOIMAN C.S.

Ontvangen 4 juli 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel T, wordt gewijzigd als volgt:

1. Onderdeel 1 komt te luiden:

1. Het tweede lid wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel a wordt «€ 164» vervangen door: € 2.125.

2. In onderdeel b wordt «€ 123» vervangen door: € 219.

3. In onderdeel c wordt «€ 80» vervangen door: € 119.

4. In onderdeel d wordt onder vervanging van de puntkomma aan het slot door een punt «€ 40» vervangen door: € 79.

2. In onderdeel 3 wordt in het voorgestelde derde lid «2%» telkens vervangen door: 1,75%.

Toelichting

Indieners zijn van mening dat het voorkomen en behandelen van gokverslaving de topprioriteit moet zijn van het overheidsbeleid op het gebied van kansspelen en is daarom verheugd met de oprichting van het verslavingsfonds. Dit fonds moet zich richten op effectieve preventie, onderzoek, toeleiding naar zorg en anonieme behandeling. Echter is niet duidelijk waarom vooralsnog enkel de aanbieders van kansspelen op afstand verplicht een percentage zouden moeten afdragen. De Tweede Kamer beoogde immers met de motie Van Gent c.s.1 een bredere financiering van het fonds door kansspelaanbieders.

Gokverslaving is naar de mening van indieners ook een verantwoordelijkheid van de aanbieders van landgebonden kansspelen, die een hoger risico op kansspelverslaving met zich meebrengen. Het gaat hierbij om speelautomaten en casinospelen. Daarom regelt dit amendement dat aanbieders van die soorten kansspelen hetzelfde percentage van hun bruto spelresultaat aan het verslavingsfonds moeten afdragen.

Een heffing van 0,25% van het bruto spelresultaat bij zowel kansspelen op afstand als risicovolle landgebonden kansspelen wordt vooralsnog voldoende geacht om de preventieve doeleinden van het fonds te bereiken.2 Bij landgebonden kansspelen wordt de kansspelheffing geheven per speeltafel en speelautomaat. Op basis van het over 2015 bekende bruto spelresultaat per subcategorie tafels en automaten is de beoogde heffing omgerekend naar een aanvullend bedrag per speeltafel c.q. speelautomaat. Bij de evaluatie van de wet zal worden beoordeeld of het fonds toereikend is.

Kooiman Van Wijngaarden Mei Li Vos


Amendement van het lid Kooiman c.s. dat regelt dat aanbieders van kansspelen op afstand en landgebonden kansspelen hetzelfde percentage afdragen aan het verslavingsfonds

2016-07-04
Dossier: 33996
Indiener(s): Nine Kooiman (SP), Mei Li Vos (PvdA), Jeroen van Wijngaarden (VVD)
Onderwerpen: financieel toezicht financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-67.html