Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Kooiman ter vervanging van nr. 30 over een verbod op het gebruik van databases met persoonsgegevens die zijn verzameld middels deelname aan andere kansspelen, voor reclame of wervingsactiviteiten voor kansspelen

61,3 %
37,3 %


D66

Klein

50PLUS

PvdA

SP

GrBvK

PvdD

CDA

SGP

VVD

CU

Van Vliet

GL

PVV

Houwers

GrKÖ


Nr. 59 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KOOIMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 30

Ontvangen 30 juni 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

In artikel 4a wordt aan het tweede lid een volzin toegevoegd, luidende: Bij wervings- en reclameactiviteiten voor kansspelen maakt een houder van een vergunning in ieder geval geen gebruik van persoonsgegevens die hij heeft verwerkt in het kader van deelname van die personen aan een ander kansspel als bedoeld in deze wet.

Toelichting

Dit amendement regelt dat houders van een vergunning voor het aanbieden van een kansspel niet de databases met persoonsgegevens die zij in het kader van een andere kansspelvergunning hebben verworven mogen gebruiken. Op die manier zorg je er onder andere voor dat bijvoorbeeld loterijen met een enorme database deze niet mogen gebruiken om hen naar kansspelen op afstand te lokken, hetgeen vele malen verslavender is. Maar ook bijvoorbeeld een speelautomatenhal mag straks de verzamelde gegevens niet gebruiken om klanten te werven voor een kansspel waarvoor de vergunninghouder een nieuwe vergunning heeft verworven.

Kooiman


Gewijzigd amendement van het lid Kooiman ter vervanging van nr. 30 over een verbod op het gebruik van databases met persoonsgegevens die zijn verzameld middels deelname aan andere kansspelen, voor reclame of wervingsactiviteiten voor kansspelen

2016-06-30
Dossier: 33996
Indiener(s): Nine Kooiman (SP)
Onderwerpen: financieel toezicht financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-59.html