Gepubliceerd: 24 juli 2019
Indiener(s): Sander Dekker (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen: financieel toezicht financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-75.html
ID: 33996-75

Nr. 75 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 juli 2019

Bij de behandeling van het wetsvoorstel kansspelen op afstand is toegezegd dat de lagere regelgeving op grond van dat wetsvoorstel ter informatie aan uw Kamer wordt gezonden.1 Bijgaand treft u aan de ontwerpregeling kansspelen op afstand en de ontwerp uitvoeringsregeling kansspelen2. Deze ontwerpregelingen zijn in openbare internetconsultatie gegeven.3

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker