Stemming

Motie van het lid Mei Li Vos c.s. over een verbod op individuele sponsoring van sporters

62,0 %
36,7 %


Houwers

50PLUS

GrBvK

PvdA

SP

GL

SGP

Van Vliet

D66

CU

PVV

Klein

PvdD

GrKÖ

CDA

VVD


Nr. 58 MOTIE VAN HET LID MEI LI VOS C.S.

Voorgesteld 30 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat matchfixing de sport bederft;

constaterende dat het risico van matchfixing groter is als individuele spelers worden gesponsord door gokbedrijven;

tevens overwegende dat individuele sporters door minderjarigen vaak als rolvoorbeeld worden gezien en dat het niet wenselijk is dat rolvoorbeelden reclame maken voor gokken;

verzoekt de regering, een verbod op individuele sponsoring van sporters door gokbedrijven in de lagere regelgeving op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mei Li Vos

Van Toorenburg

Kooiman

Van der Staaij


Motie van het lid Mei Li Vos c.s. over een verbod op individuele sponsoring van sporters

2016-06-30
Dossier: 33996
Indiener(s): Nine Kooiman , Kees van der Staaij (SGP), Madeleine van Toorenburg (CDA), Mei Li Vos (PvdA)
Onderwerpen: financieel toezicht financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-58.html