Kamerstuk 33996-58

Motie van het lid Mei Li Vos c.s. over een verbod op individuele sponsoring van sporters

Dossier: Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand


62,0 %
36,7 %

D66

Houwers

50PLUS

GrBvK

PvdA

PVV

SP

GL

SGP

Van Vliet

Klein

PvdD

VVD

CU

GrKÖ

CDA


Nr. 58 MOTIE VAN HET LID MEI LI VOS C.S.

Voorgesteld 30 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat matchfixing de sport bederft;

constaterende dat het risico van matchfixing groter is als individuele spelers worden gesponsord door gokbedrijven;

tevens overwegende dat individuele sporters door minderjarigen vaak als rolvoorbeeld worden gezien en dat het niet wenselijk is dat rolvoorbeelden reclame maken voor gokken;

verzoekt de regering, een verbod op individuele sponsoring van sporters door gokbedrijven in de lagere regelgeving op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mei Li Vos

Van Toorenburg

Kooiman

Van der Staaij