Stemming

Wijziging voorgesteld door de regering

100,0 %
0,0 %


Van Vliet

PvdD

50PLUS

VVD

PvdA

Klein

PVV

CU

SGP

Houwers

GL

GrBvK

CDA

D66

SP

GrKÖ


Nr. 71 WIJZIGING VOORGESTELD DOOR DE REGERING

Ontvangen 6 juli 2016

Het voorstel van wet zoals dat luidt na de daarin tot en met 5 juli 2016 aangebrachte wijzigingen (nr. 70), wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I, onderdeel Ea komt te luiden:

Ea

Het opschrift van Titel III komt te luiden:

Titel III. Sportweddenschappen

Toelichting

Het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (Kamerstukken II 2013/14, 33 996, nr. 2) zoals dat luidt na de daarin tot en met 5 juli 2016 aangebrachte wijzigingen bevat een technische onjuistheid die het gevolg is van amendering van het wetsvoorstel. De regering stelt voor om het wetsvoorstel in verband daarmee in technische zin aan te passen.

Het gaat om een wijziging die samenhangt met een aangenomen amendement. Dit valt binnen de reikwijdte van artikel 105, tweede lid, van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer. De wijziging heeft betrekking op de Wet op de kansspelen (Wok).

In artikel I, onderdeel Ea (wijziging van het opschrift van Titel III Wok) wordt alsnog ondubbelzinnig bepaald dat in dat onderdeel alleen het opschrift en niet de gehele Titel III opnieuw wordt vastgesteld.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff


Wijziging voorgesteld door de regering

2016-07-06
Dossier: 33996
Indiener(s): Klaas Dijkhoff (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen: financieel toezicht financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-71.html