Stemming

Motie van de leden Segers en Kooiman over evalueren of de Ksa voldoende capaciteit heeft

30,0 %
68,7 %


GL

Van Vliet

Klein

GrBvK

D66

VVD

CDA

Houwers

PVV

50PLUS

PvdA

SP

PvdD

SGP

GrKÖ

CU


Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN KOOIMAN

Voorgesteld 30 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het tegengaan van illegaal aanbod van online kansspelen een van de voornaamste doelstellingen is en de beschikbare capaciteit van de Kansspelautoriteit daarvoor bepalend is;

spreekt uit dat de Kansspelautoriteit voldoende budget en formatie ter beschikking moet hebben om het illegale aanbod van kansspelen substantieel terug te kunnen dringen;

verzoekt de regering, een jaar na inwerkingtreding van deze wet te evalueren of de Ksa voldoende capaciteit heeft om het illegale aanbod krachtig te bestrijden en substantieel terug te dringen en indien nodig extra budget en formatie ter beschikking te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Kooiman


Motie van de leden Segers en Kooiman over evalueren of de Ksa voldoende capaciteit heeft

2016-06-30
Dossier: 33996
Indiener(s): Nine Kooiman (SP), Gert-Jan Segers (CU)
Onderwerpen: financieel toezicht financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-46.html