Stemming

Motie van het lid Van den Berge over een onderzoek naar de afdracht van staatsloterijen die zijn toegetreden tot de onlinemarkt

84,7 %
15,3 %


CDA

Groep Krol/vKA

Van Haga

VVD

PvdD

PVV

CU

SP

SGP

GL

FvD

PvdA

50PLUS

D66

DENK


Nr. 85 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERGE

Voorgesteld 18 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het onduidelijk is of de onlineambities van staatsbedrijven gaan leiden tot meer of minder afdracht aan de samenleving;

verzoekt de regering te onderzoeken wat in andere Europese landen de gevolgen voor de afdracht van toetreding van staatsloterijen tot de onlinemarkt zijn geweest, en hierbij ook in kaart te brengen hoe de verschillende afdrachtspercentages van staatsloterijen en/of lottospelen in Nederland zich verhouden tot de afdrachtspercentages in andere Europese landen, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berge


Motie van het lid Van den Berge over een onderzoek naar de afdracht van staatsloterijen die zijn toegetreden tot de onlinemarkt

2020-06-18
Dossier: 33996
Indiener(s): Niels van den Berge (GL)
Onderwerpen: financieel toezicht financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-85.html