Kamerstuk 33996-49

Motie van de leden Van Toorenburg en Van der Staaij over het verbieden van bonussen door kansspelaanbieders

Dossier: Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand


28,7 %
70,0 %

50PLUS

GrBvK

Klein

Houwers

VVD

PvdA

CDA

SGP

GL

SP

GrKÖ

PvdD

Van Vliet

CU

D66

PVV


Nr. 49 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN VAN DER STAAIJ

Voorgesteld 30 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onderhavig wetsvoorstel ruimte laat voor het aanbieden van bonussen door kansspelaanbieders;

overwegende dat deze bonussen tot doel hebben consumenten te verleiden deel te nemen aan kansspelen;

overwegende dat hiermee het risico wordt genomen dat hierdoor zowel het aantal recreatieve, probleem- als het aantal verslaafde spelers zal toenemen en dit onwenselijk is;

verzoekt de regering, nadrukkelijk het aanbieden van bonussen door kansspelaanbieders te verbieden in het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Van der Staaij