Kamerstuk 33996-30

Amendement van het lid Kooiman over een verbod op het gebruik van databases met persoonsgegevens, die zijn verzameld middels deelname aan andere kansspelen, voor reclame of wervingsactiviteiten voor kansspelen op afstand

Dossier: Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Gepubliceerd: 23 juni 2016
Indiener(s): Nine Kooiman (SP)
Onderwerpen: financieel toezicht financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-30.html
ID: 33996-30
Wijzigingen: 33996-59

Nr. 30 AMENDEMENT VAN HET LID KOOIMAN

Ontvangen 23 juni 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

In artikel 4a wordt aan het tweede lid een volzin toegevoegd, luidende: Bij wervings- en reclameactiviteiten voor kansspel op afstand maakt een houder van een vergunning in ieder geval geen gebruik van persoonsgegevens die hij heeft verwerkt in het kader van deelname van die personen aan een ander kansspel als bedoeld in deze wet.

Toelichting

Dit amendement regelt dat gevestigde aanbieders van loterijen niet hun bestaande databases mogen gebruiken om spelers die nu slechts af en toe bij de loterij spelen naar kansspelen op afstand te lokken.

Dit amendement regelt dat houders van een vergunning voor het aanbieden van een kansspel op afstand niet de databases met persoonsgegevens die zij in het kader van een andere vergunning, bijvoorbeeld een loterijvergunning, hebben verworven mogen gebruiken. Op die manier zorg je ervoor dat bijvoorbeeld loterijen met nu een enorme database die niet kunnen gebruiken om hen naar kansspelen op afstand te lokken, hetgeen vele malen verslavender is.

Kooiman