Kamerstuk 33996-31

Amendement van het lid Segers dat de leeftijd waarop deelname aan kansspelen mogelijk is verhoogt van achttien naar eenentwintig jaar

Dossier: Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Gepubliceerd: 23 juni 2016
Indiener(s): Gert-Jan Segers (CU)
Onderwerpen: financieel toezicht financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-31.html
ID: 33996-31

15,3 %
84,0 %

PvdA

SGP

Houwers

CDA

VVD

SP

PVV

GrBvK

CU

50PLUS

Van Vliet

PvdD

D66

GrKÖ

GL

Klein


Nr. 31 AMENDEMENT VAN HET LID SEGERS

Ontvangen 23 juni 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel I, onderdeel E, worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

Ea

In artikel 14d, eerste lid, wordt «de leeftijd van achttien jaren» vervangen door: de leeftijd van eenentwintig jaren.

Eb

In artikel 20, eerste lid, wordt «de leeftijd van achttien jaren» vervangen door: de leeftijd van eenentwintig jaren.

II

Na artikel I, onderdeel G, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ga

In artikel 27e, eerste lid, wordt «de leeftijd van achttien jaren» vervangen door: de leeftijd van eenentwintig jaren.

III

In artikel I, onderdeel H, onderdeel 1, wordt in het eerste lid, onder a, «de leeftijd van achttien jaren» vervangen door: de leeftijd van eenentwintig jaren.

IV

Na artikel I, onderdeel I, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ia

In artikel 30g, eerste en tweede lid, wordt «de leeftijd van achttien jaar» vervangen door: de leeftijd van eenentwintig jaren.

V

In artikel I, onderdeel N, onderdeel 1, wordt in het eerste lid, onder a, «de leeftijd van achttien jaren» vervangen door: de leeftijd van eenentwintig jaren.

Toelichting

Met dit amendement wordt de leeftijd waarop deelname aan kansspelen mogelijk is verhoogd van 18 jaar naar 21 jaar. Het amendement beoogt daarmee de trend te stoppen dat probleemspelers en risicospelers gemiddeld jonger zijn. De regering schrijft in de nota naar aanleiding van het nader verslag op pagina 17 over de risico’s op gokverslaving bij jongeren. Jongvolwassenen zijn volgens de regering «kwetsbaar voor het ontwikkelen van risicovol speelgedrag». Ook stelt de regering dat «uit overleggen met de verslavingszorg is gebleken dat voor de groep jongvolwassenen in de leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar een aparte benadering gewenst is.» Daar sluit dit amendement bij aan, door de minimumleeftijd te verhogen.

Segers