Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 februari 2014
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2015A015989
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 oktober 2015. Voortgang van het overleg tussen LTO-Nederland, FNV en CNV over een cao-regeling voor seizoensarbeid - 33818-79

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsmarktbeleidStukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

28 oktober 2015

Brief regering
Besluitenlijst 2014A049189
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 23 april 2015. Reactie op het verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 april 2015 over het bericht dat Nationale Nederlanden uitzendkrachten ontslaat i.v.m. de invoering van de Wet Werk en Zekerheid - 33818-69

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrekken bij het op 19 mei 2015 door het lid Heerma (CDA) aangevraagde dertigledendebat over bedrijven die flexkrachten ontslaan als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid

20 mei 2015

Besluitenlijst 2014A049176
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 april 2015. Reactie op het verzoek van het lid Vermeij, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 april 2015, over het bericht ‘Bedrijven lozen uitzendkrachten’; Asscher boos op ING’ - 33818-62

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrokken bij het plenair debat over de Wet werk en zekerheid op 16 april 201

22 april 2015

Brief regering
Besluitenlijst 2014A049136
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 februari 2015. Inwerkingtreding van het onderdeel wijziging van het ontslagrecht van de Wet werk en zekerheid - 33818-61

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg SUWI-onderwerpen op 25 maart 2015.

25 februari 2015

Brief regering
Besluitenlijst 2014A046889
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 25 november 2014. Reactie op motie van de leden Voortman en Pieter Heerma inzake mogelijkheden te onderzoeken van een meerjarig tweede arbeidsovereenkomst - 33818-60

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg arbeidsmarktbeleid.

3 december 2014

Brief regering
Besluitenlijst 2014A0170414
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 3 juli 2014. Aanbieding ontwerpbesluit transitievergoeding - 33818-59

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 8 oktober

4 september 2014

Brief regering
Besluitenlijst 2013A055386
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 februari 2014. Aanbieding rapport Panteia "Ontslagkosten van werkgevers in 2012" - 33818-58

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 12 maart 201

5 maart 2014

Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2013A0553410
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 31 januari 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33818-7

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

5 februari 2014

Besluitenlijst 2013A0553410
Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 31 januari 2014. Nota van wijziging - 33818-8

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

5 februari 2014

Besluitenlijst 2013A0553410
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 31 januari 2014. Aanbieding onderzoek contractvormen en motieven van werkgevers en werknemers - 33818-6

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsmarktbeleid op 12 februari 2014.

5 februari 2014

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Brief regering
Verslag (nader, tweede nader etc.)