Stemming

Motie van het lid Van Weyenberg over ruimere contractvormen voor werkenden boven de AOW-leeftijd

64,0 %
36,0 %


CDA

VVD

SGP

GL

PvdA

50PLUS

Van Vliet

SP

Van Klaveren

CU

PvdD

BONTES

PVV

D66


Nr. 45 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG

Voorgesteld 13 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de begrotingsafspraken is vastgelegd dat er een wetsvoorstel komt om vrijwillig doorwerken na de AOW makkelijker te maken;

overwegende dat een lichter regime qua regelgeving de kansen om naast de AOW te werken, kan vergroten;

verzoekt de regering, bij de uitwerking van dat wetsvoorstel onder andere te kijken naar ruimere contractvormen voor werkenden boven de AOW-leeftijd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg


Motie van het lid Van Weyenberg over ruimere contractvormen voor werkenden boven de AOW-leeftijd

2014-02-13
Dossier: 33818
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-45.html