Gepubliceerd: 21 februari 2014
Indiener(s): Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-58.html
ID: 33818-58

Nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 februari 2014

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Werk en Zekerheid op 13 februari jongstleden heb ik toegezegd het rapport «Ontslagkosten van werkgevers in 2012» van het onderzoeksbureau Panteia naar uw Kamer te sturen (Handelingen II 2013/14, nr. 54). Hierbij doe ik deze toezegging gestand1.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher