Stemming

Amendement van het lid Hamer c.s. ter vervanging van nr. 18 dat regelt dat de wijziging in de ketenbepaling na drie jaar wordt geevalueerd

100,0 %
0,0 %


D66

Lid-Bontes

50PLUS

CDA

GL

SP

SGP

PVV

VVD

PvdA

PvdD

CU


Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID HAMER C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 181

Ontvangen 11 februari 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel XXV wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXVa

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt drie jaar na de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel N, van deze wet, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van dat artikel in de praktijk.

Toelichting

Met dit amendement wordt een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel geïntroduceerd, waarmee wordt bewerkstelligd dat artikel I, onderdeel N, van het wetsvoorstel drie jaar na de inwerkingtreding wordt geëvalueerd. Artikel I, onderdeel N, van het wetsvoorstel betreft de aanpassing van de ketenbepaling (artikel 7:668a van het Burgerlijk Wetboek).

Hamer Van Nieuwenhuizen-Wijbenga Van Weyenberg Schouten Dijkgraaf


Amendement van het lid Hamer c.s. ter vervanging van nr. 18 dat regelt dat de wijziging in de ketenbepaling na drie jaar wordt geevalueerd

2014-02-12
Dossier: 33818
Indiener(s): Cora van Nieuwenhuizen (VVD), Mariƫtte Hamer (PvdA), Steven van Weyenberg (D66), Elbert Dijkgraaf (SGP), Carola Schouten (CU)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-21.html