Stemming

Amendement van het lid Hamer c.s. ter vervanging van nr. 18 dat regelt dat de wijziging in de ketenbepaling na drie jaar wordt geevalueerd

100,0 %
0,0 %


CDA

PvdA

VVD

GL

SP

Lid-Bontes

D66

PvdD

CU

50PLUS

PVV

SGP


Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID HAMER C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 181

Ontvangen 11 februari 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel XXV wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXVa

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt drie jaar na de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel N, van deze wet, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van dat artikel in de praktijk.

Toelichting

Met dit amendement wordt een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel geïntroduceerd, waarmee wordt bewerkstelligd dat artikel I, onderdeel N, van het wetsvoorstel drie jaar na de inwerkingtreding wordt geëvalueerd. Artikel I, onderdeel N, van het wetsvoorstel betreft de aanpassing van de ketenbepaling (artikel 7:668a van het Burgerlijk Wetboek).

Hamer Van Nieuwenhuizen-Wijbenga Van Weyenberg Schouten Dijkgraaf


Amendement van het lid Hamer c.s. ter vervanging van nr. 18 dat regelt dat de wijziging in de ketenbepaling na drie jaar wordt geevalueerd

2014-02-12
Dossier: 33818
Indiener(s): Elbert Dijkgraaf (SGP), Steven van Weyenberg (D66), Carola Schouten (CU), Cora van Nieuwenhuizen (VVD), Mariƫtte Hamer (PvdA)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-21.html