Stemming

Amendement van de leden Ulenbelt en Klein ter vervanging van nr. 15 over het schrappen van de verslechtering van de WW

20,7 %
79,3 %


BONTES

CDA

PvdD

SGP

CU

50PLUS

D66

SP

PvdA

VVD

PVV

GL


Nr. 22 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ULENBELT EN KLEIN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 151

Ontvangen 12 februari 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel XXVI, onderdeel N, vervalt.

II

Artikel XXVI, onderdeel Q, vervalt.

III

Artikel XXVII, onderdeel C, vervalt.

IV

Artikel XXVII, onderdeel F, vervalt.

Toelichting

De WW is een oplossing is voor een probleem. De WW zelf is geen probleem. Het verkorten van de WW-duur van 38 naar 24 maanden en het verlagen van de opbouw ondermijnt deze belangrijke werknemersverzekering. De opbouw en duur van de WW deels afhankelijk maken van de cao-afspraken levert grote onzekerheid op ten opzichte van de huidige WW termijn van 38 maanden en de op te bouwen rechten. Dit amendement strekt ertoe deze verslechteringen te schrappen en de duur en opbouw van de WW vooralsnog intact te laten. Tevens schrapt dit amendement de samenhangende wijzigingen in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Op dit moment is er geen enkele zekerheid over het repareren van de opbouw en duur van WW-rechten en de vorm waarin, waartoe bazen en bonden in het sociaal akkoord hebben besloten. Het al dan niet verminderen van de wettelijke WW rechten moet in samenhang worden gezien met voorstellen die de Stichting van de Arbeid en/of de SER op redelijke korte termijn zullen doen. Pas op dat moment dient besloten te worden over de wettelijke WW-rechten.

Ulenbelt Klein


Amendement van de leden Ulenbelt en Klein ter vervanging van nr. 15 over het schrappen van de verslechtering van de WW

2014-02-12
Dossier: 33818
Indiener(s): Norbert Klein (50PLUS), Paul Ulenbelt (SP)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-22.html