Gepubliceerd: 2 juli 2015
Indiener(s): Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-77.html
ID: 33818-77

Nr. 77 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Rijk het goede voorbeeld heeft gegeven en schoonmakers weer in dienst neemt;

overwegende dat ook provincies, gemeenten en uitvoeringsorganisaties taken als schoonmaak, catering en beveiliging vaak nog uitbesteden;

verzoekt de regering, met voorstellen te komen om te stimuleren dat lagere overheden en overheidsorganisaties meer mensen in dienst nemen in plaats van uit te besteden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman