Gepubliceerd: 13 februari 2014
Indiener(s): Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-42.html
ID: 33818-42

18,7 %
81,3 %

BONTES

CU

SGP

GL

VVD

SP

D66

PVV

PvdA

PvdD

CDA

50PLUS


Nr. 42 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 13 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat werklozen in de regel pas drie maanden na inschrijving bij het UWV een gesprek met een adviseur werk kunnen krijgen;

verzoekt de regering, mensen die met ontslag bedreigd worden de mogelijkheid te geven om vanaf het moment van inschrijven gebruik te maken van een breed pakket van diensten van de adviseur werk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman