Stemming

Motie van het lid Klein over het afschaffen van extra vrije dagen voor 45-plussers

2,0 %
98,0 %


GrBvK

CU

GrKÖ

CDA

50PLUS

SGP

VVD

PvdA

Van Vliet

GL

SP

D66

PVV

PvdD

Houwers

Klein


Nr. 78 MOTIE VAN HET LID KLEIN

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering met de Wet werk en zekerheid de intentie heeft de werknemer meer werkzekerheid te geven en werkloosheid tegen te gaan;

overwegende dat de werkloosheid onder 45-plussers nog altijd hoger is dan onder de andere leeftijdsgroepen;

overwegende dat het belangrijk is om de arbeidspositie van de 45-plusser aantrekkelijker te maken voor de werkgever;

verzoekt de regering, in overleg met de sociale partners 45-plussers niet onnodig extra duur te maken door overbodige en dus af te schaffen extra vrije dagen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein


Motie van het lid Klein over het afschaffen van extra vrije dagen voor 45-plussers

2015-07-02
Dossier: 33818
Indiener(s): Norbert Klein (Klein)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-78.html