Gepubliceerd: 2 juli 2015
Indiener(s): Linda Voortman (GL), Pieter Heerma (CDA)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-73.html
ID: 33818-73

22,7 %
77,3 %

Klein

GrBvK

Van Vliet

VVD

GrKÖ

CDA

PVV

SP

50PLUS

CU

Houwers

SGP

PvdA

GL

D66

PvdD


Nr. 73 MOTIE VAN DE LEDEN PIETER HEERMA EN VOORTMAN

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de verkorting van de ketenregeling tot twee jaar voor veel flexwerkers zal betekenen dat zij eerder hun baan verliezen;

van mening dat het niet wenselijk is dat de draaideur van de arbeidsmarkt sneller gaat draaien;

verzoekt de regering om de ketenregeling voor tijdelijke contracten terug te brengen naar de oorspronkelijke drie jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pieter Heerma

Voortman