Stemming

Motie van het lid Voortman over een breed pakket van diensten van de adviseur werk

18,7 %
81,3 %


PVV

PvdA

D66

CU

SP

50PLUS

PvdD

SGP

CDA

VVD

BONTES

GL


Nr. 42 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 13 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat werklozen in de regel pas drie maanden na inschrijving bij het UWV een gesprek met een adviseur werk kunnen krijgen;

verzoekt de regering, mensen die met ontslag bedreigd worden de mogelijkheid te geven om vanaf het moment van inschrijven gebruik te maken van een breed pakket van diensten van de adviseur werk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman


Motie van het lid Voortman over een breed pakket van diensten van de adviseur werk

2014-02-13
Dossier: 33818
Indiener(s): Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-42.html