Stemming

Motie van het lid Hamer over gelijke behandeling bij de arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers

100,0 %
0,0 %


GL

PVV

PvdA

PvdD

SP

CDA

CU

50PLUS

VVD

BONTES

D66

SGP


Nr. 43 MOTIE VAN HET LID HAMER

Voorgesteld 13 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de sociale partners in het sociaal akkoord overeen zijn gekomen dat voorkomen moet worden dat payrollconstructies gebruikt worden voor de ontduiking van arbeidsvoorwaarden;

overwegende dat in de Wet werk en zekerheid de ontslagregels die nu voor payrolling gelden al zodanig worden aangepast dat de payrollwerknemer werkzaam bij de inlener dezelfde bescherming krijgt als de eigen werknemers bij de inlener;

verzoekt de regering, te zorgen voor gelijke behandeling bij de arbeidsvoorwaarden tussen payrollwerknemers werkzaam bij de inlener en de eigen werknemers bij de inlener,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hamer


Motie van het lid Hamer over gelijke behandeling bij de arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers

2014-02-13
Dossier: 33818
Indiener(s): Mariƫtte Hamer (PvdA)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-43.html